Svoboda v jídle: Jak by měl vypadat zdravý vztah k jídlu v praxi?

Svoboda v jídle: Jak by měl vypadat zdravý vztah k jídlu v praxi?


Strava je jedním z hlavních pilířů, které mají významný dopad na naše fyzické i psychické zdraví. Může ovlivnit naši energii či sportovní výkon, ale taky hormonální rovnováhu nebo pravidelnost a průběh ženského menstruačního cyklu. Proto se také v rámci individuální konzultace s klientkami na stravu a složení jídelníčku pečlivě zaměřujeme.

Není to však pouze o samotné volbě potravin, ale stejně tak důležitý je i přístup ke stravě. Nezdravý vztah ke svému tělu a k jídlu, strach z určitých potravin nebo neustálé střídání diet či výživových směrů nás může od pocitu celkového zdraví dlouhodobě vzdalovat. 

Právě o svobodně ve stravování nám dnes poví Sára Zemancová, koučka intuitivního stravování a spoluzakladatelka Oasy

Sári, jak by měl ideálně vypadat zdravý vztah k jídlu v praxi?

Zdravý vztah k jídlu je především propojení flexibility, stravovací svobody a stravovací gramotnosti, kdy se na jídlo nedíváme pouze jako na zdroj potravy a energie, ale i jako zdroj potěšení, socializace, poznávání nových chutí a kultur a spoustu dalších. Neškatulkujeme jídlo na dobré a špatné, výživné a nevýživné, a jiné. Nepoužíváme jídlo jako prostředek k potlačení emocí. Dále je to o uvědomění si toho, jak se stravuji a proč se tak stravuji. Také o vnímání hladu a sytosti a dalších signálů těla. V neposlední řadě také o tom, že se cítíme kolem jídla po všech rovinách dobře.

Jaké první nebo nenápadné signály mohou naznačovat, že někdo nemá úplně zdravý přístup k jídlu?

Když jsme dlouhodobě opak jakéhokoliv bodu výše uvedeného a má to negativní vliv na naše fungování. Důležité je ale zmínit, že se to u každého projevuje zcela jinak. Může to začít například nespokojeností s naším tělem, přílišnou kontrolou jídla, vynechávání společenských událostí kvůli našemu “životnímu stylu”, nenaslouchání hladu a sytosti, obsesivní pohyb, vnímat jídlo jako prostředek k zahnání emocí a tak dále. 

Co je podle tebe největší problém na dietách nebo na různých výživových směrech? Máš i ty sama s některými pozitivní či negativní zkušenost?

Výživové směry a trendy přichází a odchází, nejsou udržitelné a mají negativní vliv na zdraví. Máme dokonce vědecky potvrzeno, že mají velmi negativní vliv na psychiku člověka. Diety mají také tendenci vynechávat určité potraviny, což může vést k zhoršenému vstřebávání živin až malnutrici jedince. Kromě toho zvyšují naše chutě právě na potraviny, kterým se snažíme vyhnout. (1) 

Minnesotský experiment s hladověním je dokonalým příkladem toho, jak omezování nefunguje, nebuduje zdravé návyky a vede k obsesi s jídlem. (2) Prokazatelně ve většině případů končíme na vyšší váze, než jsme začínali. (3) 

V případě vztahu k jídlu si to často spojujeme spíš s psychickou stránkou, podělíš se s námi o možnosti, jak přístup k jídlu může zasahovat do fyzického těla ženy?

Ano, fyzická a psychická část je velmi úzce propojena, a tak to komunikujeme i v OASE. Spousta lidí často zapomíná, že se opravdu nestačí “pouze” stravovat zdravě a pravidelně hýbat, ale mnohem důležitější je, jak se kolem toho všeho, co děláme, cítíme. Náš životní styl má velký vliv na hormony, např. kortizol, se kterým je potřeba zacházet velmi opatrně obzvláště u žen. Velká část aktivní populace žen má tendenci ráno vstát, nesnídat, dát si kávu a jít na trénink. Takový přístup má vliv na menstruační cyklus žen, často v kombinaci s nedostatečným vyživením těla až na sekundární amonereu.

Jaký máš názor na obecně mířené rady, že pro hubnutí je třeba jíst méně a víc cvičit?

Naše tělo je mnohem komplexnější, než je rovnice na výpočet kalorického deficitu. Někteří lidé mohou mít různé potřeby vzhledem k metabolismu, genetice, životnímu stylu a zdravotnímu stavu. Jíst méně a cvičit více může být účinný přístup pro mnoho lidí, ale je to také obtížné udržet a není vhodné pro každého. Kvalita potravy, stravovací návyky, emocionální faktory a další aspekty hrají stejně tak důležitou roli. Takže spíš než na samotné hubnutí bychom se měli soustředit na celkové zdraví a volit takové strategie, které jsou v souladu s naším životním stylem a našimi hodnotami. 

Setkáváte se v praxi s tím, že mají ženy strach, že při intuitivním stravování přiberou?

Určitě… řekla bych na denní bázi. Intuitivním stravováním ale přibereme jen tehdy, pokud je naše aktuální váha dlouhodobě neudržitelná a pokud se na ní nacházíme pouze z důvodu restrikce. Intuitivní stravování může naopak zapříčit i redukci hmotnosti, a to z toho důvodu, že nás dovede do přirozeného váhového rozmezí, kde se naše tělo cítí maximálně spokojené po všech rovinách.  

Promítá se nějak vztah k jídlu do pohybu a cvičení?

Ano. Pokud máme problematický vztah k jídlu, může se to projevovat tak, že používáme pohyb a cvičení jako prostředek k redukci hmotnosti nikoliv jako něco, z čeho můžeme těžit z pohledu dlouhodobých zdravotních benefitů. Či můžeme pohyb používat jako kompenzaci či trest za to, co jsme snědly.

Jak mohou ženy postupovat, pokud cítí, že v tomto ohledu potřebují podporu či pomoc? Měly byste případně i pár tipů, které by ženy v naší komunitě mohly zařadit hned? 

Především se nebát říct si o pomoc. Sledovat OASA COACHING (haha) a stáhnout si na našich webových stránkách takový “starter-pack” e-book Od rozloučení se s dietní kulturou k intuitivnímu stravování, který je zcela zdarma. V rámci praxe s klienty používáme metodu 4 kroků. Na prvním místě je odmítnutí dietní mentality, poté svobodné stravování, laskavá výživa (tedy stravovací gramotnost) a intuitivní stravování.

Chtěly byste ještě něco dalšího vzkázat ženám, které si aktuálně budují zdravý vztah k jídlu a ke svému tělu?

Ať to nevzdávají. Každý problém je relevantní, a naopak žádný problém není “moc malý” na to, abyste ho mohly řešit. A že na to nemusíte být samy. 

Co je vlastně OASA a jak vznikla? 

My OASE říkáme taková oáza svobodného a intuitivního stravování v poušti plné diet a výživových trendů. V České republice existuje velké množství výživových poradenství, které se specializují na tvorbu fixních jídelníčků a dalších omezujících plánů. Ty nám jakožto výživovým koučkám intuitivního stravování nedávají smysl. Našimi nástroji jsou naopak intuitivní stravování, svoboda, ohleduplnost k individualitě každé ženy v rámci výživového coachingu a hlavně laskavost. A proto jsme založily Oasu. Naším cílem je vzdělávat všechny lapené dietní kulturou i již uzdravené jedince z problematického vztahu k jídlu nejrelevantnějšími informacemi ze svobodného a intuitivnímu stravování skrz laskavý přístup k výživě.


Moc děkujeme Sáře, že se s námi podělila o skvělé informace, tipy a zkušenosti, které jistě ocení mnoho žen. 🤍

Nezapomeň nás sledovat na Instagramu, ať víš vždy jako první o všech novinkách na blogu Femspace nebo na Femvie e-shopu!

S láskou

Tým Femvie 


Zdroje:

  1. Pelchat, M. L., & Schaefer, S. (2000). Dietary monotony and food cravings in young and elderly adults. Physiology &Behavior, 68(3), 353-359)
  2. Keys, A., Brožek, J., et al. (1950). The Biology of Human Starvation (2 vols). Minneapolis: University of Minnesota Press.
  3. Hall, K. D., & Kahan, S. (2018). Maintenance of Lost Weight and Long-Term Management of Obesity. MedicalClinics Of North America, 102(1), 183-197.